Prawa autorskie
Prawa autorskie do zawartości niniejszej strony internetowej należą do Laboratoire de la Mer. Jeśli nie zostanie postanowione inaczej, można pobierać i drukować strony z naszej witryny do użytku osobistego. Nie zezwala się jednak na wykorzystywanie, adaptację lub rozpowszechnianie tych treści, ani tworzenie materiału pochodnego od nich do jakichkolwiek celów komercyjnych.
Odpowiedzialność
Zawartość tej strony służy wyłącznie udzieleniu ogólnych informacji i nie należy się na niej opierać. Nie gwarantujemy, że zawartość jest dokładna, kompletna lub ma zastosowanie do konkretnych okoliczności. Należy zawsze indywidualnie zasięgnąć profesjonalnej porady.
Laboratoire de la Mer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu strat (bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych), które mogą powstać w wyniku polegania na informacjach zawartych w treści niniejszej strony lub w odniesieniu do jakiegokolwiek błędu lub zaniechania, z wyjątkiem poniesienia śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego naszym zaniedbaniem.